Learn

【抓住21年岁末金融与房产投资机遇】

 

投资交流分享会
讲座内容

年末全球股市以及黄金的机遇与展望
岁末房产周期走势以及资产投资的规划分析

 

特邀嘉宾

Ethan Zheng – TMGM 墨尔本首席分析师
Maggie Yao – 商务渠道拓展经理 资深住宅、商业贷款师

 

10月28日 周四晚上悉尼/墨尔本时间8.00PM 开讲

 

常见问题

 

ZANK & CO 产品Q&A

 

新闻

 

ZANK & CO 最新资讯动态

 

活动

 

ZANK & CO 最新活动动态

 

视频

 

ZANK & CO 最新视频更新

 

从何得知此活动